Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1991 3

Wiweka Warnling-Nerep, Lotta Westerhäll, Rune Lavin, Curt Riberdahl

FT 1991 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Rättsprövning av förvaltningsbeslut
Wiweka Warnling-Nerep

39

JO:s åtal för tjänstefel i "Michael"-ärendet
Lotta Westerhäll

44

JO-beslut

44

Kritik mot kammarrätt för felaktig tillämpning av 12 § förvaltningsprocesslagen i kommunalbesvärsmål

47

Kritik mot länsrätt för att den inte fullgjort sin motiveringsskyldighet enligt 30 § förvaltningsprocesslagen

51

Kritik mot kammarrät för långsam handläggning av kommunalbesvärsmål, i vilka kommunikation ansetts kunna underlåtas på grund av att förutsättningar för bifall saknades

55

Anmälan mot Stockholmspolisen för åtgärder i samband med en demonstration mot Nancy Reagans besök i Sverige den 8 juni 1987

69

Vissa polisingripanden i Stockholm den 6 september 1989 i samband med en VM-kvalmatch i fotboll mellan Sverige och England på Råsundastadion i Solna och åtal mot en polischef vid polisen i Stockholm

98

Litteratur

98

Bertil Wennergren: Taxering. Taxeringsförfarande och taxeringsprocess enligt nya taxeringslagen
Rune Lavin

100

Carsten Krage: Einführung in das schwedische Kommunalrecht. Ein Vergleich zur Bundesrepublik Deutschland
Curt Riberdahl