Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1991 2

Hans-Heinrich Vogel, Michael Bogdan, Åke Wikner

FT 1991 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Omhändertaganden enligt 13 § polislagen. Kommentarer till två JO-beslut och prop. 1990/91:129
Hans-Heinrich Vogel

16

Något om EG-reglerna avseende offentlig upphandling
Michael Bogdan

27

JO-beslut

27

Anmälan mot Stockholmspolisen för ett polisingripande den 30 november 1989 i samband med en demonstration

39

Åtal mot en avdelningschef vid Hedemora kommuns socialförvaltning för tjänstefel

57

Litteratur

57

Gunnar Bergelin, Stefan Nilsson: Vattendom - En praktiskt handbok
Åke Wikner