Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1992 1-3

Gunnar Bramstång, Michael Bogdan, Alf Bohlin, Stig Hofverberg, Rune Lavin, Lena Marcusson, Göran Melander, Hans Ragnemalm, Curt Riberdahl, Fredrik Sterzel, Nils Stjernquist, Stefan Strömberg, Sven Unger, Torbjörn Vallinder, Wiweka Warnling-Nerep, Bertil Wennergren, Peter Westberg, Lotta Westerhäll, Hans-Heinrich Vogel

FT 1992 1-3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Håkan Strömberg
Gunnar Bramstång

3

Market Economy and Swedish Constitutional Law
Michael Bogdan

15

Myndigheters "försäljning" av uppgifter och kopior av allmänna handlingar
Alf Bohlin

29

Socialtjänst och prejudikat - Några reflexioner med utgångspunkt från den frivilliga missbrukarvården
Gunnar Bramstång

67

Begreppet "desertion" - Några förvaltningsprocessuella anmärkningar
Stig Hofverberg

97

Tvåpartsmål i förvaltningsprocessen
Rune Lavin

121

Laglighets- och lämplighetsprövning - En titt i backspegeln och framåt
Lena Marcusson

139

Obligatorisk häktning och mänskliga rättigheter
Göran Melander

145

Husrannsakan och företagsbot
Hans Ragnemalm

185

Tradition och förnyelse i kommunallagstiftningen
Curt Riberdahl

207

Dubbla besvärsvägar för överklagande av kommunala beslut
Fredrik Sterzel

233

Riktlinjer i svensk offentlig rätt
Nils Stjernquist

247

10:5 2 st. regeringsformen i praktiken
Stefan Strömberg

261

Om domstols och skiljenämnds behörighet att förelägga vite i dom om fullgörelse
Sven Unger

267

The Judicialization of Politics: Meaning, Forms, Background, Prospects
Torbjörn Vallinder

279

Har det kommunalrättsliga pantsättningsförbudet något berättigandei 1991 års kommunallag?
Wiweka Warnling-Nerep

299

Förvaltningsrätten och dess läroböcker
Bertil Wennergren

309

Privaträttsliga kontrakt och regeringsformen
Peter Westberg

329

Religionsfrihet och kyrkotillhörighet
Lotta Westerhäll

343

Om införlivande av internationella överenskommelser och annan folkrätt med svensk rätt
Hans-Heinrich Vogel