Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1991 1

Alf Bohlin, Hans-Heinrich Vogel, Gunnar Bramstång, Lotta Westerhäll

FT 1991 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Den kommunala självkostnadsprincipen. Några synpunkter på stat-kommunberedningens betänkande "Självkostnadsprincipens gränser" (SOU 1990:107)
Alf Bohlin, Hans-Heinrich Vogel

7

Anpassningsfrist, normharmoni, normprövning, rättsprövning och resning. Anteckningar med anledning av regeringens förbud mot användning av medel för tillväxtreglering i odlingar av stråsäd
Gunnar Bramstång

38

JO-Beslut

38

Åtal mot en kommissarie vid Stockholmspolisen för myndighetsmissbruk alternativt vårdslös myndighetsutövning i anledning av åtgärder i samband med en demonstration

45

Kritik mot bl. a. polis- och tulltjänstemäns agerande i samband med att en familj anlände med en färja till Trelleborg

61

Litteratur

61

Richard J. Evans: Death in Hamburg
Hans-Heinrich Vogel

66

Tore Modeen: Om socialt bistånd av kommunen
Lotta Westerhäll