Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1990 4-6

Bertil Wennergren, Alf Bohlin, Hans-Heinrich Vogel, Jarl Ernberg, Tore Modeen, Sten Holmberg, Klas Magnusson, Håkan Strömberg, Lena Marcusson, Curt Riberdahl

FT 1990 4-6

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Kurt Holmgren till minne
Bertil Wennergren

5

Några synpunkter på förslaget till ny kommunallag (SOU 1990:24)
Alf Bohlin, Hans-Heinrich Vogel

21

Läkemedelsverkets besvärsrätt i mål rörande läkemedels ifrågasatta ändamålsenlighet
Jarl Ernberg

51

Samhällets barn- och ungdomsskydd. Jämförelse mellan rättsutvecklingen i Finland och i Sverige
Tore Modeen

62

Sociala rättigheter - mål och medel
Sten Holmberg

76

Beslut i ett särskilt fall?
Klas Magnusson

80

Litteratur

80

Alf Bohlin: Offentlighetsprincipen
Håkan Strömberg

82

Tore Modeen & Alla Rosas (ed.): Indirect Public Administration in Fourteen Countries och Indirect Public Administration in the Fields of Education and Pensions
Lena Marcusson

84

Tore Modeen: Om socialt bistånd av kommunen
Curt Riberdahl