Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1987 6

Lotta Westerhäll, Bengt Öwall, Nils René, Håkan Strömberg, Gustaf Petrén, Ulf Bernitz

FT 1987 6

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Tandvårdsärenden i hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsnämnd 1984-1985
Lotta Westerhäll, Bengt Öwall, Nils René

30

Vem bör besluta föreskrifter om återbetalning av sociala ersättningar?
Håkan Strömberg

33

Litteratur

33

Sture Bergström, Förutsebarhet
Gustaf Petrén

37

Åke Marteniuis, Konkurrenslagstiftningen
Ulf Bernitz