Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1990 3

Hans Ragnemalm, Rune Lavin, Stig Wernstedt, Johan Hirschfeldt, Per Furberg, Lars Bejstam

FT 1990 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Gustaf Petrén till minne
Hans Ragnemalm

3

Om förvaltningsrättslig forskning - en replik
Rune Lavin

7

Regeringsbeslut 1988-1989 angående tillämpningen av TF och sekretesslagen
Stig Wernstedt

35

De förvaltningsrättsliga frågorna kring tulldatoriseringen - ett tillägg
Johan Hirschfeldt, Per Furberg

39

Om möjligheten att ändra betyg inom högskolan
Lars Bejstam

50

JO-beslut

50

Anmälan mot polismyndigheten i Göteborg angående underlåtenhet att medverka vid genomförandet av en s.k. bilfri dag

54

Frågor om universitets- och högskoleämbetets befogenheter att upphäva eller ändra lokal högskolemyndighets beslut dels vid prövning av överklagande, dels vid utövande av ämbetets funktion som tillsynsmyndighet. Kritik mot både rättstillämpningen i enskild