Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1987 5

Göran Wahlgren, Curt Riberdahl, Torsten Bjerkén

FT 1987 5

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Administrativ rättspraxis. Förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen m. m. (1976-1986)
Göran Wahlgren

47

Kommunallagens regler om ekonomisk förvaltning i historisk belysning
Curt Riberdahl

68

Nya rättsfall om byggnadslov för ändrad användning av byggnad
Torsten Bjerkén