Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1990 2

Aleksander Peczenik, Alf Bohlin, Håkan Strömberg, Lotta Westerhäll

FT 1990 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken
Aleksander Peczenik

13

Begreppet "allmän handling". Två diskutabla JO-beslut
Alf Bohlin

16

Lagförslaget om tillfälliga bilförbud i ny version
Håkan Strömberg

19

JO-beslut

19

Fråga om lantbruksstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om djurhållning inom lantbruket (LSFS 1989:20) vad gäller pälsdjursuppfödning står i överensstämmelse med djurskyddslagens och -förordningens bestämmelser. Tillika fråga om rävhållning i burar öve

26

Litteratur

26

Jan Sahlin, Hälso- och sjukvårdslagen med kommentarer
Lotta Westerhäll