Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1987 4

Tore Modeen, Lotta Westerhäll, Curt Riberdahl

FT 1987 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Rätten till socialt bistånd av kommun. Utvecklingen i Finland och i sverige
Tore Modeen

16

Normgivningen rörande svenska kyrkan
Lotta Westerhäll

38

Bidrag till tolkningen av 2 kap. 5 och 8 §§ TF i kommunalförvaltningen
Curt Riberdahl