Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1990 1

Håkan Strömberg, Gustaf Petrén, Hans-Heinrich Vogel, Lars Bejstam, Gunnar Bramstång

FT 1990 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Formerna för ändring av praxis i utlänningsärenden
Håkan Strömberg

5

Regeringsrätten och resningsinstitutet
Gustaf Petrén

14

Publicering och kungörande av internationella överenskommelser. Kommentarer till Ds 1990:13 och prop. 1989/90:12
Hans-Heinrich Vogel

28

Sekretess för studievägledare i högskolan
Lars Bejstam

31

JO-Beslut

31

Fråga om omfattningen av tillsynsmyndighets prövning enligt 38 § miljöskyddslagen. Bör prövningen innegatta en bedömning av det subjektiva brottsrekvisitet?

38

Litteratur

38

Tore Modeen, Finlands och Sveriges rätt
Gunnar Bramstång