Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1956 3

Johan Helgeland, Reino Koristo, Knud Høst-Madsen, Magne Falk, P. Ant-Wuorinen, Finn Steenstrup, Karsten B. Halvorsen, Åke von Zweigbergk, J. Nickelsen, B. Lindgren, Gösta Dahl, Gunnar Reiland, Seve Ljungman, Torben Lund, P. O. Langballe, Julius Møller, Torwald Hesser, Sven Wilson, Stig Strömholm, Christer Leijonhufvud, Margarethe Sundelin, Erland Strömbäck

NIR 1956 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

DET NORDISKE PATENTSAMARBEID
Johan Helgeland, Reino Koristo, Knud Høst-Madsen

21

UTBYTE AV GRANSKNINGSRESULTAT I PATENTANSÖKNINGSÄRENDEN
Magne Falk, P. Ant-Wuorinen, Finn Steenstrup, Karsten B. Halvorsen, Åke von Zweigbergk, J. Nickelsen, B. Lindgren, Gösta Dahl, Johan Helgeland, Gunnar Reiland

45

DEN SVENSKA AUKTORRÄTTSKOMMITTÉNS FÖRSLAG TILL LAG OM UPPHOVSMANNARÄTT
Seve Ljungman

54

FOTOKOPIERING OG OPHAVSRET
Torben Lund

72

INLÄGG I AKTUELLA FRÅGOR
P. O. Langballe, Julius Møller, Torwald Hesser

77

NOTISER OCH FÖRENINGS MEDDELANDEN

84

STIM:S PREMIUM
Sven Wilson

85

OM UPPHOVSMANS DROIT MORAL I SVENSK RÄTT
Stig Strömholm

107

OM STRÄVANDENA EFTER RÄTTSSKYDD FÖR TILLVERKARE AV GRAMMOFONSKIVOR
Christer Leijonhufvud

120

MUSIKUTFÖRANDE VID PERSONALFESTER
Margarethe Sundelin

128

OM UPPHOVSMANNARÄTT TILL KARTOR
Erland Strömbäck