Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1989 3

Rune Lavin, Gunnar Bramstång, Lotta Westerhäll, Håkan Strömberg

FT 1989 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Är den förvaltnignsrättsliga forskningen rättsdomatisk
Rune Lavin

16

Dubbla samhällsreaktioner? Några anteckningar med anledning av en diskutabel kammarrättsdom
Gunnar Bramstång

32

Förtidspension och hemarbete
Lotta Westerhäll

42

Litteratur

42

Rune Lavin: Viteslagstiftningen. En kommentar
Håkan Strömberg