Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1987 2

Göran Bodin, Alf Bohlin, Hans Gyllenhammar, Kurt Björk

FT 1987 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Regerinsrättens praxis i mål angående socialtjänstlagen 1981-1985
Göran Bodin

25

"Betydande hinder" mot utlämnande av allmän handling
Alf Bohlin

35

Från regeringens kansli
Hans Gyllenhammar, Kurt Björk