Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1987 1

Bengt Siversen, Håkan Strömberg, Erik de Maré, Åke Martenius

FT 1987 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Översikt över regeringsrättens praxis i mål angående offentlighet och sekretess under åren 1981-1985
Bengt Siversen

36

Renhållningsordningarna och grundlagen
Håkan Strömberg

40

Om ränteberäkning vid återbetalning av felaktiga uttagna avgifter
Erik de Maré

43

Litteratur

43

Fra monopollov til konkurrencelov
Åke Martenius