Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1989 2

Cecilia Magnusson, Lotta Westerhäll

FT 1989 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Ny redaktion

3

Myndigheternas datorprogram i ett offentligrättsligt perspektiv
Cecilia Magnusson

30

Arbetsskadeförsäkringen och hälso- och sjukvårdspersonal
Lotta Westerhäll