Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1988 5-6

Hans-Heinrich Vogel, Gunnar Bramstång, Lotta Westerhäll, Rune Lavin, Lars Björnberg, Gustaf Petrén

FT 1988 5-6

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Normgivning och Sveriges beskattningsavtal
Hans-Heinrich Vogel

46

Överlåtelse av uppgifter inom socialtjänsten till privaträttsliga organ
Gunnar Bramstång

62

Rättsliga synpunkter på principerna för omgörningsregler inom tandvården
Lotta Westerhäll

77

Förvaltningsdomstolarna och utsökningsbalken - än en gång
Rune Lavin

84

Från regeringens kansli
Lars Björnberg

87

Litteratur

87

Karl-Göran Algotsson, Medborgarrätten och regeringsformen
Gustaf Petrén