Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1988 3

Michael Bogdan, Curt Riberdahl, Stig Wernstedt

FT 1988 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Grundlagsskyddet för äganderätten
Michael Bogdan

23

Miljöaspekter i kommunernas upphandling
Curt Riberdahl

34

Regerinsbeslut 1985-1987 angående tillämpningen av TF och sekretesslagen
Stig Wernstedt