Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1988 1-2

Torsten Bjerkén, Erik de Maré, Rune Lavin, Håkan Strömberg, Jan Sahlin

FT 1988 1-2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Beslut vid regeringssammanträde
Torsten Bjerkén

24

Om något arbets-, process och skatterättsliga frågor vid condictio indebiti avseende för mycket utbetald lön
Erik de Maré

42

Ett fatalt misstag eller en överlagd förvaltningsrättsreform?
Rune Lavin

54

Avgiftsskyldighet vid upphört TV-innehav
Håkan Strömberg

63

"Privatisering" av primärvård - några rättsfrågor
Jan Sahlin