Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1986 5-6

Lotta Westerhäll, Leif Petersén, Anders Svensson, Nils Kärrlander, Birgitta Holm

FT 1986 5-6

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Sekretesspraxis inom hälso- och sjukvården
Lotta Westerhäll

38

Lagligheten av kommunala petitioner om avveckling av enskilda kärnkraftverk
Leif Petersén

51

Kommunala åtgärder mot videovåld och pornografi
Anders Svensson

62

Från regeringens kansli
Nils Kärrlander, Birgitta Holm