Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1986 4

Margareta Marcus, Jan Klippmark, Göte Appelberg, Lennart Morard, Hans Folkesson

FT 1986 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Körkortspraxis i regeringsrätten 1981-1985
Margareta Marcus

19

Hälsovårdsmål i regeringsrätten 1981-1985
Jan Klippmark

30

Om samtycke enligt LVU
Göte Appelberg

38

Ett JO-beslut om byggnadslov-replik
Lennart Morard

41

Litteratur

41

Stig Wernstedt, Offentlighets- och sekretesspraxis efter 1980
Hans Folkesson