Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1986 1

Hans Ragnemalm, Jacob Sundberg, Lotta Westerhäll, Curt Riberdahl, Johan Palm, Göran Svensson

FT 1986 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Regeringen och förvaltningsmyndigheterna
Hans Ragnemalm

14

Viktigare tilldragelser på området för mänskliga rättigheter i Sverige. II
Jacob Sundberg

39

Litteratur

39

Anna Hollander, Omhändertagande av barn
Lotta Westerhäll

50

Bengt-Christer Yslander-Richard Murray, En översikt av svenska erfarenheter under efterkrigstiden av statlig kommunstyrning
Curt Riberdahl

53

Rikard Schwalbe, Lotterilagen - lotterinämnden samt lotterinämndens praxis
Johan Palm

56

Bent Christensen, Nationalbanken og förvaltningsret
Göran Svensson