Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1985 6

Jacob Sundberg, Ole Westerberg, Alf Bohlin, Håkan Strömberg, Claes Eklundh

FT 1985 6

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Viktigare tilldragelser på området för mänskliga rättigheter i Sverige
Jacob Sundberg

18

Regeringsformen 2 kap. 18 § om egendomsskydd
Ole Westerberg

26

Besluts överklagbarhet enligt TF 2: 15
Alf Bohlin

47

Litteratur

47

Gustaf Petrén, Arbetsmiljölagstiftningen
Håkan Strömberg

50

Politiker och tjänstemän
Claes Eklundh