Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1985 4-5

Curt Riberdahl, Sture Bergström, Göran Landerdahl, Agneta Fergenius, Klas Magnusson, Einar Herlitz, Inger Ridderstrand-Linderoth, Gustaf Petrén

FT 1985 4-5

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Privatisering, entreprenad eller kommunal drift
Curt Riberdahl

40

Tolkning av ramlag
Sture Bergström, Göran Landerdahl

80

Skicklighets sätt före förtjänst
Agneta Fergenius

84

Ytterligare om delegering av regeringsärenden
Klas Magnusson

87

Riksskatteverket om poströstningen
Einar Herlitz

88

Litteratur

88

Lars Meyer och Crut Riberdahl, Juridik för kommunala företag
Inger Ridderstrand-Linderoth

91

Annika Puide, Överklagande biståndsbeslut. Tillämpning av 6 § SoL
Gustaf Petrén