Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1985 3

K. G. Grönhagen, Hans Ragnemalm, Hans Liljeson

FT 1985 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Fideikommissnämndens praxis i prermutationsärenden
K. G. Grönhagen

24

Löntagarfondernas talerätt
Hans Ragnemalm

33

Skolsociala förmåner
Hans Liljeson