Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1985 1

Gunnar Bramstång, Alf Bohlin, Lars Nord, Stig Nordlund, Hans-Heinrich Vogel

FT 1985 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Legalitet eller konstgrepp? Några anteckningar vid studium av en regeringsrättsdom
Gunnar Bramstång

14

Något om körkortsingripanden vid hastighetsöverträdelser
Alf Bohlin

24

Allmänna statsbidrag och kommunal utjämning
Lars Nord

32

Litteratur

32

Ulf Lindquist. Kommunala befogenheter
Stig Nordlund

37

Alf Bohlin. Kommunala avgifter
Hans-Heinrich Vogel