Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1984 4-6

Hans Thornstedt, Bertil Bengtsson, Torsten Bjerkén, Alf Bohlin, Gunnar Bramstång, Rune Lavin, Tore Modeen, Olle Nyman, Gustaf Petrén, Hans Ragnemalm, Fredrik Sterzel, Håkan Strömberg, Göran Wahlgren, Lars Welamson, Bertil Wennergren

FT 1984 4-6

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

5

Ole Westerberg
Hans Thornstedt

8

Om lagrådsgranskningens gränser
Bertil Bengtsson

33

Några rättskraftsproblem vid lantmäteriförrattningar
Torsten Bjerkén

41

Några frågor rörande kommunala avgiftsnormer
Alf Bohlin

52

Nytt beslut i avgjord sak. Till frågan om förvaltningsakternas effekt, klassificering och orubblighet
Gunnar Bramstång

81

Om socialförfattningarnas återbetalningsregler
Rune Lavin

99

Drag ur den finländska länsstyrelsens historia
Tore Modeen

109

Regeringsformens målsättningsstadganden
Olle Nyman

124

JO:s tillsyn enligt 12 kap 6 § RF
Gustaf Petrén

134

Överklagbarhetsreglerna i en ny förvaltningslag
Hans Ragnemalm

141

Lagstiftning om förvaltningsförfarandet
Fredrik Sterzel

159

Partsbegreppet i förvaltningsrätten
Håkan Strömberg

172

Sanktionsavgifter - särskilt om deras statsrättsliga ställning
Göran Wahlgren

182

Synpunkter på behandlingen av bristfälliga fullföljdsinlagor
Lars Welamson

198

Förvaltningens fria skön
Bertil Wennergren