Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1984 3

Bernhard Staedler, Anders Svensson, Staffan Westerlund

FT 1984 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Förvaltningsrätt i högsta domstolens praxis 1976-1981
Bernhard Staedler

40

Kommunal bostadsförmedling - några rättsliga frågor
Anders Svensson

59

Att utvärdera svensk miljölagstiftning. Ett experiment
Staffan Westerlund