Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1984 1

Lars Grönwall, Gösta Fischer, Bengt Wieslander, Ulf Lagerström, Gustaf Petrén, Tore Modeen

FT 1984 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Aktuella spörsmål inom socialrätten
Lars Grönwall

11

Besvärsprövning i riksdagen
Gösta Fischer

31

Association international des hautes juridictions administratives
Bengt Wieslander

33

Ny administrativ världskongress
Ulf Lagerström

36

Litteratur

36

Håkan Strömberg. Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform
Gustaf Petrén

39

Fritz Kaijser-Curt Riberdahl. Kommunallagem m.m. 6 uppl.
Tore Modeen