Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1983 3

Torsten Bjerkén, Kenneth Pettersson, Bernt Ekström, Nils Hj. Egedal

FT 1983 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Om dispens och byggnadslov för ändrad användning av byggnad
Torsten Bjerkén

20

Har kungörandelagen skapat "bättre överblick över lagar och andra författningar"?
Kenneth Pettersson

35

Tolkning av en förvaltningsmyndighets beslut
Bernt Ekström

42

Delgivning per telefon godtogs ej
Nils Hj. Egedal