Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1983 1-2

Gunnar Bramstång, Alvar Nelson, Hugo Tiberg, Agneta Fergenius, Sten Spångberg, Mats Bergström, Claes Kring

FT 1983 1-2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Rättsfallsanalyser och lagtolkningsaspekter
Gunnar Bramstång

30

En disputation
Alvar Nelson

37

Flyttning av båtar och vrak
Hugo Tiberg

52

Tjänstetillsättningar med jämställdhetsaspekter
Agneta Fergenius, Sten Spångberg

66

Biståndsbeslut och besvärstalan II
Mats Bergström

81

Litteratur

81

JK-beslut 1981
Claes Kring