Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1982 6

Mats Bergström, Per Erik Lindeberg, Johan Hirschfeldt

FT 1982 6

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Biståndsbeslut och besvärstalan I
Mats Bergström

25

När är det myndighetsutövning att bestämma om statligt stöd?
Per Erik Lindeberg

43

Ombudsmannen - rådgivare, medlade, reformator, kontrollant och åklagare
Johan Hirschfeldt