Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1955 2-3

Gösta Eberstein, Torben Lund, Harry Hector, Johan Helgeland, Åke von Zweigbergk, Toralf Hernes, Bent Carlsen, Keijo Heinonen, Fr. H. Winsnes

NIR 1955 2-3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

OM TVÅNGSÖVERLÅTELSEN AV DE TIDIGARE TYSKÄGDA VARUMÄRKENA
Gösta Eberstein

10

GRÆNSEN MELLEM "OFFENTLIG" OG "PRIVAT" INDEN FOR OPHAVSRETTEN
Torben Lund

29

RÄTTEGÅNGSFÖRFARANDET I PATENTMÅL
Harry Hector

39

INLÄGG I AKTUELLA FRÅGOR
Johan Helgeland, Åke von Zweigbergk, Toralf Hernes

45

NOTISER

48

FÖRENINGSMEDDELANDEN

49

FRA DANSK DOMSPRAKSIS
Bent Carlsen

79

UR FINSK PRAXIS
Keijo Heinonen

81

FRA NORSK RETTSPRAKSIS
Fr. H. Winsnes, Johan Helgeland

97

UR SVENSK PRAXIS