Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1982 3

Bertil Wennergren, Hans Ragnemalm, Peter Nobel, Nils Hj. Egedal, Eje Livén, Göran Regner

FT 1982 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

En undersökning om beslutsformen "ärende avgöres efter föredragning"
Bertil Wennergren

25

Om yttrandefrihet
Hans Ragnemalm

29

24 flyktningar från Eritrea och den svenska regeringens tillämpning av Genèvekonventionens flyktingdefinition
Peter Nobel

39

Ett fall av återkallelse av trafiktillstånd
Nils Hj. Egedal

43

Bör ledamot i en kommunal förvaltningsmyndighet få nedlägga sin röst?
Eje Livén

45

Litteratur

45

Arvid Frihagen. Forvaltningsrett I-III. Forvaltningsrett i hovedtrekk
Göran Regner

51

Lagstiftningen nov. 1981 - mars 1982

51

Utredningsuppdrag

53

Utredningar