Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1981 6

Fritz Kaijser, Ingvar Severin, Hans Wranghult, Kurt Holmgren

FT 1981 6

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Kommunerna och jämställdhetslagen
Fritz Kaijser

24

Allmän rättshjälp i förvaltningsärenden II
Ingvar Severin

48

Replik
Hans Wranghult

49

Litteratur

49

Brita Sundberg-Weitmand, Saklighet och godtycke i rättsskipning och förvaltning
Kurt Holmgren

52

Lagstiftningen jan. - okt. 1981

52

Utredningsuppdrag

55

Utredningar