Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1981 5

Ingvar Severin, Curt Riberdahl, Håkan Strömberg, Brita Sundberg-Weitman

FT 1981 5

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Allmän rättshjälp i förvaltningsärenden I
Ingvar Severin

23

Några rättsliga aspekter på kommunal revision
Curt Riberdahl

43

Litteratur

43

Erik Holmberg och Nils Stjernquist, Grundlagarna. Gustaf Petrén och Hans Ragnemalm, Sveriges grundlagar
Håkan Strömberg

45

Bent Christensen, Förvaltningsret Hjemmelsspørgsmål
Brita Sundberg-Weitman