Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1981 3-4

Hans Ragnemalm, Kenneth Bratthall, Frido Wagener, Ingvar Severin, Stig Wernstedt, S. G. Stenborg, Håkan Strömberg

FT 1981 3-4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Valbesvärsprövningens omfång
Hans Ragnemalm

22

Försäkringsöverdomstolens praxis i mål rörande lagen om arbetsskadeförsäkringen
Kenneth Bratthall

54

Förvaltningens lagbundenhet i en modern industristat
Frido Wagener

60

Kammarrätten - en ny instans i kommunalbesvärsmål
Ingvar Severin

63

Om sekretess för uppgifter om personliga förhållanden
Stig Wernstedt

69

En lucka i förvaltningslagen
S. G. Stenborg

73

Litteratur

73

Rune Lavin, Vitesföreläggandets adressat. Ds, Offentligrättsligt vite I och II
Håkan Strömberg