Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1981 2

Fritz Kaijser, Curt Riberdahl, Göran Regner, Barbro Fischerström, Gustaf Petrén, E. Persson, Nils Hj. Egedal

FT 1981 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Förtroendevalda under arbetskonflikt II
Fritz Kaijser, Curt Riberdahl

35

Sekretesslagen ännu en gång
Göran Regner

37

Litteratur

37

Statsrådsberedningen
Barbro Fischerström

38

Annuaire Européen d'administration publique
Gustaf Petrén

39

M. Jacobsson, E. Tersmeden, L. Törnroth, Patentlagstiftningen
E. Persson

41

Från regeringens kansli
Nils Hj. Egedal

47

Lagstiftningen dec. 1980 febr. 1981

47

Utredningsuppdrag

49

Utredningar