Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1981 1

Fritz Kaijser, Curt Riberdahl, Hans Ragnemalm, Lennart Aspegren, Inger Ridderstrand-Linderoth, Waldemar Hermanson

FT 1981 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Förtroendevalda under arbetskonflikt
Fritz Kaijser, Curt Riberdahl

31

Några frågor rörande allmänna handlingar
Hans Ragnemalm

47

Stor administrativ kongress i Madrid
Lennart Aspegren

49

Litteratur

49

Hans Ragnemalm, Allmän plats
Inger Ridderstrand-Linderoth

51

International Review of Administrative Sciences
Waldemar Hermanson