Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1980 5-6

Bo Westerhult, Lars Grönwall, Åke Paulsson, C. O. Sandström, Urban Loinder, Göran Regner, Jörgen Bengtsson

FT 1980 5-6

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Straff- och disciplinansvaret vid fel och försummelser i offentlig verksamhet
Bo Westerhult

42

Socialtjänstlagen - nu och senare
Lars Grönwall

52

Regeringsrättens årsbok 1978
Åke Paulsson

55

Angående förhör med av enskild part åberopad sakkunnig
C. O. Sandström

59

Mer om tjänstetillsättning och jämställdhet
Urban Loinder

62

Litteratur

62

Donald C. Rowat, Administrative secrecy in developed countries
Göran Regner

63

Ibrahim al-Wahab, The Swedish institution of ombudsman
Jörgen Bengtsson

66

Lagstiftningen april - nov. 1980

66

Utredningsuppdrag

70

Utredningar