Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1980 3-4

Bernhard Staedler, Lennart Aspegren, Håkan Strömberg, Johan Hirschfeldt, Mats Bergström

FT 1980 3-4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Förvaltningsrätt i Högsta Domstolens praxis 1961-1975 (II)
Bernhard Staedler

43

Förbjudna "extraknäck", en översikt över statliga bisyssleregler i lag och avtal
Lennart Aspegren

55

Sekretess för folkbokföringsuppgifter
Håkan Strömberg

60

Företagens uppgiftsplikt - en bokanmälan
Johan Hirschfeldt

72

Regeringsrättens årsbok 1978 - en recension
Mats Bergström