Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1980 2

Håkan Strömberg, Tore Modeen, Staffan Laurén, Göran Regner, Johan Munck, Eric Rönnegård

FT 1980 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Ideologi och realiteter i missbruksdebatten
Håkan Strömberg

9

Kommunerna och turistväsendet i Finland
Tore Modeen

22

Nämnden för styrelserepresentationsfrågor
Staffan Laurén

35

Sekretesslagen antagen av riksdagen
Göran Regner

38

Litteratur

38

Erik Sjöholm, När och hur får polisen ingripa
Johan Munck

41

Från regeringens kansli
Eric Rönnegård

42

Lagstiftningen jan. - mars 1980

42

Utredningsuppdrag

45

Utredningar