Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1980 1

Clas Nordström, Ingvar Severin, Jan Adell

FT 1980 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Politiskt ansvar, vad är det?
Clas Nordström

12

Något om den nya renhållningslagstiftningen
Ingvar Severin

37

Handläggningen i regeringsrätten i mål om socialrättsliga frihetsberövanden
Jan Adell