Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1979 6

Bernhard Staedler, Yngve Adolphson, Erik Larsson

FT 1979 6

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Förvaltningsrätt i Högsta domstolens praxis 1961-1975
Bernhard Staedler

39

"Negativt förhandsbesked" av byggnadsnämnd
Yngve Adolphson

42

Litteratur

42

Folke Schmidt, Facklig arbetsrätt. Folke Schmidt, Löntagarrätt
Erik Larsson

46

Lagstiftningen sept. - dec. 1979

46

Utredningsuppdrag

50

Utredningar