Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1979 4

Hans Edsberg, Hans Ring, Kurt Holmgren, Birgitta Holm

FT 1979 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Tillträde till offentlig anställning
Hans Edsberg

22

Former för att fatta beslut i statliga nämnder och styrelser
Hans Ring

36

Litteratur

36

Ulf Lindqvist, Kommunala befogenheter
Kurt Holmgren

38

Från regeringens kansli
Birgitta Holm

41

Lagstiftningen april - augusti 1979

41

Utredningsuppdrag

46

Utredningar