Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1979 3

Curt Riberdahl, Yngve Adolphson, Göran Lysén

FT 1979 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

De förtroendevaldas politiska och juridiska ansvar
Curt Riberdahl

25

Att beräkna besvärstid enligt kommunallagen
Yngve Adolphson

30

Något om villkoren enligt luftfartslagen 7 kap. 4 §
Göran Lysén