Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1978 6

Stig Nordlund, Michael Bogdan, Ingvar Severin, Yngve Adolphson, Ulf Lundvik

FT 1978 6

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Ytterligare om regeringsrätten och kommunalbesvärsinstitutet
Stig Nordlund

11

Anteckningar till den nya passlagen
Michael Bogdan

29

Synpunkter på utformningen av en ny renhållningslagstiftning
Ingvar Severin

42

"Betyg bestämmes av läraren"
Yngve Adolphson

52

Ett internationellt ombudsmannainstitut I Edmonton
Ulf Lundvik

53

Lagstiftningen september - december 1978

53

Utredningsuppdrag

55

Utredningar