Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1955 1

Knut Sejersted Selmer, Åke Lögdberg, Claës Uggla, Gerson Cohn, Bent Carlsen, Keijo Heinonen

NIR 1955 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

BOR VI FÅ LOVREGLER OM PERSONLIGHETENS RETTSVERN?
Knut Sejersted Selmer

14

INDUSTRIMUSIKEN ÄNNU EN GÅNG
Åke Lögdberg

26

DEGENERATION AV VARUMÄRKEN
Claës Uggla

41

INLÄGG I AKTUELLA FRÅGOR
Gerson Cohn

43

NOTISER

46

FÖRENINGSMEDDELANDEN

48

FRA DANSK DOMSPRAKSIS
Bent Carlsen

56

UR FINSK PRAXIS
Keijo Heinonen

59

FRA NORSK RETTSPRAKSIS

61

UR SVENSK PRAXIS