Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1978 5

Gunnar Krantz, Curt Riberdahl, Yngve Adolphson, Gunilla Frenne

FT 1978 5

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Om enskilds - och särskilt underårigs - rätt och rättigheter i dagens socialvård och i morgondagens socialtjänst
Gunnar Krantz

31

Den kommunala barnomsorgen
Curt Riberdahl, Curt Riberdahl

46

"I beslutet skall därjämte intagas anmaning till sökanden att om beslutet bevisligen underlätta grannar och andra, vilka kunna beröras därav."
Yngve Adolphson

51

Från regeringens kansli
Gunilla Frenne