Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1978 4

G. Rune Berggren, Clas Nordström, Sven Sundin, Ulf Hagström

FT 1978 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Förvaltningsrevision - förändringsfaktor i statsförvaltningen
G. Rune Berggren

15

Grundlag, fördrag och förordningsmakt
Clas Nordström

30

Ett par reflexioner med anledning av en anmälan
Sven Sundin

33

Litteratur

33

Internationella ombudsmannabiblioteket i Stockholm
Ulf Hagström

34

Lagstiftningen maj - augusti 1978

34

Utredningsuppdrag

37

Utredningar